Ốc Đắng Buồn Ai - Đan Trường
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
Đan Trường Được phát hành 9 tháng trước Trong Trữ Tình & Bolero, trong album: Ốc Đắng Buồn Ai (Single)

Ốc Đắng Buồn Ai

composer: Sơn Hạ
Artist: Đan Trường - Tố My

36

:: / ::