1. Quy định dành cho các cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

          Căn cứ vào quyền được tự bảo vệ của Chủ thể Quyền sở hữu mà pháp luật cho phép, mọi cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên website music.vcpmc.net, chúng tôi đề nghị Người cáo buộc thực hiện các thủ tục sau:

  • Điền mẫu Thông báo vi phạm (file đính kèm).
  • Cung cấp chi tiết đặc điểm sản phẩm trí tuệ, các quyền sở hữu trí tuệ bị cho là xâm phạm
  • Các chứng từ, tài liệu chứng minh Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm của quyền và lợi ích hợp pháp (Các sản phẩm có thông tin của chủ thể quyền một cách hợp pháp, các văn bằng bảo hộ, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ...)
  • Cung cấp các chứng cứ chứng minh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
  • Gửi hồ sơ trực tiếp tới văn phòng chúng tôi hoặc gửi bằng đường bưu điện kèm với các tài liệu theo yêu cầu trên cho chúng tôi. 

          2.  Quy định dành cho Người bị cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

          Trường hợp có căn cứ cho rằng các cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không có cơ sở thì người bị cáo buộc được quyền tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, thông qua cách thực hiện các thủ tục sau:

  • Điền mẫu Thông báo phản hồi (file đính kèm).
  • Các chứng từ, tài liệu chứng minh cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không có căn cứ.
  • Gửi hồ sơ trực tiếp tới văn phòng chúng tôi hoặc gửi bằng đường bưu điện kèm với các tài liệu theo yêu cầu trên cho chúng tôi.

          Căn cứ các quyền tự bảo vệ mà pháp luật cho phép, trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh và mong muốn đóng góp công sức cho ngành giải trí trong môi trường hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động không tránh khỏi sơ xuất có thể dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Vì thế, rất mong khách hàng truy cập, sử dụng website music.vcpmc.net thực hiện các yêu cầu trên để chúng tôi có cơ sở trao đổi cùng quý khách.

          3.      Quy định xử lý của Nam Việt

          Khi nhận được Thông báo vi phạm đáp ứng được yêu cầu trên, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp được trình bày dưới đây:

          a) Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo vi phạm, chúng tôi tiến hành các biện pháp hợp lý để tạm thời ngưng sử dụng các sản phẩm bị cho là vi phạm, đồng thời ngay lập tức thông báo cho Các Bên Liên Quan Trực Tiếp tới Sản phẩm Vi phạm để xác minh sự việc.

          b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Các Bên Liên Quan Trực Tiếp tới vụ việc, cung cấp một Bản Thông Báo Phản Hồi, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh quyền hợp pháp của mình.

(i)      Nếu Các Bên Liên Quan Trực Tiếp không cung cấp Bản Thông Báo Phản Hồi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Sản phẩm vi phạm và không phục hồi Sản phẩm vi phạm trên website của chúng tôi.

(ii) Nếu Các Bên Liên Quan Trực Tiếp cung cấp Bản Thông Báo Phản Hồi và các tài liệu theo yêu cầu để chứng minh mình có quyền hợp pháp thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu của quý vị chúng tôi sẽ nhanh chóng phục hồi việc sử dụng/truy cập tài sản trí tuệ. Việc phục hồi sẽ đảm bảo khả năng sử dụng/truy cập bình thường như trước và ổn định. Trừ khi có phát sinh trường hợp Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi ngừng phục hồi tình trạng ban đầu của Sản phẩm bị cho vi phạm và tiến hành các thủ tục pháp lý  xác minh sự việc cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Trân trọng

:: / ::