Vô Tình - Hà Nhi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Hà Nhi Được phát hành 1 year trước Trong Nhạc Trẻ

Vô Tình

Vô Tình (live cover) - Hà Nhi || Love Story of Pretty Girls 25.07.2020

Nhạc Hoa Lời Việt: Lãnh Ngọc Tâm

#votinh #hanhi #nschitai #chitai #lovestoryofprettygirls

Welcome to Hà Nhi Official Channel !!!
▶ CLICK TO SUBSCRIBE: http://popsww.com/hanhi
-------------------------------
MORE INFORMATION ABOUT HÀ NHI :
▶ Instagram : https://www.instagram.com/hanhii_tran/
▶ Facebook : https://www.facebook.com/HaNhiOfficial/
▶ Youtube: http://popsww.com/hanhi

3

:: / ::