Lời mở đầu

1:07
0 Thích
4 Lượt phát

Tình Yêu Long Lanh

2:55
0 Thích
5 Lượt phát

Khi xưa ta bé

3:44
0 Thích
0 Lượt phát

Thank you

3:55
0 Thích
0 Lượt phát

Chiếc nhẫn cỏ

4:18
0 Thích
5 Lượt phát

Tình Thoi Xót Xa

4:20
0 Thích
5 Lượt phát

Búp Bê Không Tình Yêu

4:39
0 Thích
0 Lượt phát

Khung Trời Mộng Mơ

4:42
0 Thích
1 Lượt phát

Giấc mơ tình yêu

4:43
0 Thích
3 Lượt phát

Một lần và mãi mãi

5:08
0 Thích
3 Lượt phát

:: / ::